Công tắc thông minh 2 nút NL kính lõm (1 nút công suất cao và 1 nút công suất thường) HGY-CNL2

2.185.000