Công tắc đảo chiều 2 nút kính phẳng (2 nút liên động) HGY-LĐ2.2

2.043.000