Công tắc đảo chiều 2 nút kính phẳng (2 nút liên động) HGY-CLĐ2.2

2.233.000