Cảm biến nhiệt độ độ ẩm sóng Zigbee

    1.245.000